TUT - INSTACART CASHOUT METHOD | CVV BYPASS

Bỏ qua cấm thiết bị:

• Spam chế độ máy bay và để nó ở chế độ máy bay, Xóa instacart và spam chế độ máy bay một lần nữa sau đó để nó ở chế độ máy bay

• Trong khi vẫn ở chế độ trên máy bay, hãy đặt lại vị trí và quyền riêng tư trong cài đặt (đặt lại cài đặt mạng nếu bạn đang sử dụng điểm phát sóng)

• Để chế độ máy bay trong khoảng một phút sau đó tắt nó đi và đợi khoảng 5 phút sau đó tải lại instacart Đây là tùy chọn để vượt qua cvv, có 2 cách để vượt qua nó.

• Tùy chọn: Chuyển đến đơn đặt hàng rồi sắp xếp lại đơn đặt hàng gần đây đến địa chỉ được sử dụng gần đây nhất.

• Thêm 1 item nhỏ và chuyển về chủ thẻ, nó sẽ bỏ qua cvv

Bỏ qua lệnh cấm Addy:

• Vào trang chủ nhấn địa chỉ ở trên cùng và nhấn sử dụng vị trí hiện tại, lưu địa chỉ rồi quay lại địa chỉ và nhấn chỉnh sửa, trên địa chỉ bạn vừa thêm. Nhập vào phần drop của bạn không bị cấm trên instacart, sau đó lưu địa chỉ.

VƯỢT QUA CVV:

• nếu nó yêu cầu cvv (3 số ở phía sau) dùng thẻ chết mà bạn không dùng để qua mặt, trước tiên hãy thử với thẻ bạn không dùng và để nó từ chối rồi dùng thẻ chủ sở hữu và vượt qua nó nên làm việc.